<< Medzinárodný športový veltrh Šport Life 2009

   

06. 11. 2009, Partizánske - tímová schôdza
V piatok sme sa všetci stretli na tímovej schôdzi - jednej z posledných v tomto roku. Na programe bolo toho neú- rekom a v sobotu nás čakala cesta na výstavu do Brna (niektorých cesta do práce), začali sme preto hneď po práci.
Prvým bodom programu bolo "členstvo v klube a členský príspevok". Prebehla medzi nami diskusia, v ktorej sme si objasnili funkciu členstva, jeho formy, úlohy a výhody. Bol podaný návrh na zrušenie "zvýhodneného členstva", ktorý však v hlasovaní nedostal dostatočnú podporu. Zachovalo sa teda aj riadne, aj zvýhodnené členstvo. Reč bola aj o členskom príspevku, ktorý je taktiež zachovaný aj pre nasledujúci rok. Zmena však nastala vo výške jedntlivých príspevkov. Nakoľko minulý rok sme sa držali hesla "Meníme menu, nie cenu!", pre budúci rok sme sa rozhodli sumy zaokrúhliť - niečo hore, niečo dole. :)
Ďalšie na programe boli "klubové financie" - ich súčasný stav, použitie, plány do budúcnosti,.. Aby predsedovi odpadla časť starostí, zvolili sme si pokladníka, ktorým sa na neurčitú dobu stal Rosko. Svoju funkciu preberie od januára.
S financiami majú veľa spoločného aj "2% z dane z príjmu", ktoré môže každý venovať na konci roka na zákonom určené účely. Jedným z nich je podpora športu mládeže, čím sa zaoberá i náš cykloklub. Po skúsenostiach z minulého roku sme sa zhodli aj na tohtoročnej registrácii nášho klubu do tohto systému. Vybavovanie si vzal na plecia opäť predseda, keďže už vie, čo a kam.. Bližšie informácie nájdete už čoskoro priamo na hlavnej stránke.
Schôdza pokračovala témou "tímová webstránka www.bikeri.sk", na ktorej sa práve nachádzate. Prediskutovaná bola jej nová podoba, obsah a funkčnosť. Prevládala všeobecná spokojnosť, boli však podané viaceré návrhy na vylepšenie, resp. doplnenie. Zároveň bol rozdelený zber informácií a materiálov. Rubriku o aktuálnom športovom dianí doma i vo svete sa podujal sledovať a pre vás pripravovať Greywolf, o novinkách v technológiách, materiáloch, komponentoch a servise vás budú informovať spoločne Bluegary a Milanio. Celú stránku spracováva Vanquish pod Hagovým kontrolným dohľadom a prípadnými úpravami a opravami.
Pred ukončením stretnutia nás ešte čakala jedna milá povinnosť.. Celé dianie od začiatku až do konca sledoval spolu s VG BIKE TEAMom aj Michal Vanko, ktorý sa tak aspoň čiastočne zoznámil s aktuálnym dianím v našom klube. Prihlásil sa o členstvo a tak nezostalo nič iné, ako hlasovať o jeho prijatí medzi nás. Podľa očakávaní, všetci boli "za!". Michala teda s potešením vítame!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© bikeri.sk & Hag 2008-13 Powered by Free Website Templates