<< RC&P MTB Uphill    Šport Life 2009 mojimi ocami >>

 

02. 02. 2010, Partizánske - tímová schôdza

AKO NA NOVý ROK, TAK PO CELÝ ROK!?
V kontexte tohoto príslovia dobrá správa pre tím, čoho dôkazom nech je v tomto roku prvá členská schôdza, konajúca sa v utorok 2. 2. 2010 v starom známom nemenovanom ľudovom podniku v periférii mesta Baťovho..Z pochopiteľných dôvodov sa nezúčastnil Hag a Rosko(plnil si svoje pracovné povinnosti v zamestnaní) Prvou preberanou témou bol Mil@niov odchod a súvisiace veci. Zhodli sme sa na férovom vrátení jeho členských poplatkov pre rok 2010. Zároveň mu všetci prajeme veľa zdaru a úspechov na svojej ceste. Po odhlasovaní som klubu predstavil sympatizanta a adepta na členstvo Rada Molnára z Bratisalvy, ktorý mal podanú prihlášku za riadneho člena. Rado má za sebou cesťácku minulosť, nedávno po kúpe biku pričuchol k MTB a zdá sa, že sa mu to zapáčilo:) Všetci sme ho jednohlasne prijali medzi seba a tak jediné, čo môžem je koštatovanie, že VG BIKE TEAM posilnil ďalší skvelý človek, ktorého si veľmi vážim a verím, že my budeme pre neho prínosom rovnako, ako je on prínosom pre nás. Rado vitaj v tíme;-) Hneď nato sme sa pustli do debaty ohľadom rozriešenia použitia klubových peňazí z 2% 2009.Bol predstavený model, ktorý bol po kozmeticej úprave jednohlasne schválený. Pred ukončením stretnutia sme sa dohodli na ďalšom smerovaní a úlohách, naďalej nosným komunikačným prvkom ostáva tímová konfera na nete, ktorá sa teší všeobecnej obľube-čo je však dôležité, plní si uspokojivo svoju úlohu. Voľná debata sa niesla v duchu momentálne našeho najboľavejšieho miesta-tímového webu..Predostrel som možnosť spolupráce s ďalším administrátorom, rozdeliacim si "robotu" s Hagom. Snáď prinesie toto riešenie želané ovocie. K záveru chcem vyjadriť potešenie a porozumenie(čo už dávno nebolo), v duchu ktorého sa nieslo stretnutie, taktiež zápal pre spoločnú myšlienku..menovite Michal vyjadril tiež spokojnosť nad hladkým priebehom stretnutia.

Tak teda ešte raz:

"AKO NA NOVÝ ROK, TAK PO CELÝ ROK" (preceda D.S.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© bikeri.sk & Hag 2008-13 Powered by Free Website Templates