<< Trophy Intersport MTB maratón Stupava    Author bikemaratón Súlovské skaly 2010 >>


25. 06. 2010 Členská schôdza


V posledný júnový piatok sa konala precedom narýchlo zvolaná členská schôdza, ktorej sa zúčastnili Vankes, Rosko, Vanquish a preceda Greywolf. Na základe došlej faktúry od Kalasu, bolo hlavným bodom prepočítavanie a vyzbieranie financii za jednotlivé položky. V priebehu budúceho týždňa by mala prebehnúť platba a následne prebratie tovaru- novučičkého tímového ošatenia pre objednávajúcich členov. Na výzvu predsedu ešte dodatočne poinformoval pokladík prítomných o stave klubového účtu a jeho jednotlivých fondov.

-preceda-


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© bikeri.sk & Hag 2008-13 Powered by Free Website Templates